Blog

Oct 17 2020

10 aspektov projektového manažmentu - 1 časť: Rozpočet

PMI (Project Management Institute) je svetová inštitúcia združujúca projektových managerov. PMI rozdelila projektový manažment do 10 hlavných aspektov


Oct 16 2020

Čo je to SmartProject?

SmartProject je projektovo orientovaný systém riadenia podnikov (ERP systém). Okrem záklednej ERP funkcionality však poskytuje aj mnoho ďalších možností. Nejedná sa len o systém riadiaci výrobné procesy jednotlivých projektov. SmartProject je navrhnutý aby podporoval všetky procesy vo vašom podniku.